ETABLERT I 2009


Vi påtar oss oppdrag i Oslo og Akershus for både privat og næringsliv, oghar også spesialisert oss på eiendomsprosjekter i skala 5k-50MNOK. Vi prioriterer nøyaktighet og kvalitet høyt på våre arbeider, til avtalt tid og pris.

Vårt arbeidsområde strekker seg fra utgraving av tomter og tilbygg, drenering rundt bygninger, anlegging av biloppstillingsplasser og grøntarealer til oppsett av støttemurer og legging av belegningsstein.Vi prioriterer nøyaktighet og kvalitet høyt på våre arbeider.

MISJON


  • Kommunikasjon

  • Pålitelighet

  • Profesjonalisme

  • Ledelse

VISJON


  • Sikkerhet

  • Integritet

  • Kvalitetshåndverk

  • Samfunn

VÅRE KJERNEVERDIER


Levere et produkt etter Norsk standard. Til avtalt pris!

OM OSS

VI GARANTERER BETYDELIGE KOSTNADSBESPARELSER OG LEVERANSE AV HØY KVALITET

MØT VÅRT TEAM

Anders Steen Madsen

Dagligleder


Spesialist på utgraving og utomhus


VÅRT TEAM STÅR KLART TIL Å HJELPE DEG MED Å OPPNÅ DRØMMENE DINE